• o-nas.JPG
  • mlekarna.jpg
  • syr_ctyri_druhy_.jpg
  • ustredi1.jpg
  • image2.jpg
  • image5.jpg
  • image4.jpg

O nás

Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice hospodaří na cca 1450 ha zemědělské půdy v katastrech obcí Hlavnice, Mladecko, Bratříkovice, Jakartovice, Svobodné Heřmanice, Sádek u Opavy a Litultovice.

Aktuality

Pozvánka

V souladu se stanovami družstva představenstvo družstva svolává na středu 22.5.2024 v 18 hodin členskou schůzi.
Bude se konat v sále Kulturního domu v Hlavnici.

více zde

Dotace MSK

V roce 2018 jsme získali dotaci MSK v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

více zde

Hlavnický sýr s ořechy

Velkým úspěchem bylo udělení Ceny za nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku 2017 v kategorií mikropodniků nášemu výrobku Hlavnický sýr s vlašskými ořechy.

více zde

Náš Copanek solený Hlavnický zvítězil v soutěži

Copanek solený Hlavnický zvítězil v soutěži Regionální potravina Moravskoslezského kraje v kategorii mléčné výrobky a ostatní pro rok 2015.

více zde

Oznámení pro včelaře

Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) zákona č. 326-2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění 1, § 9 a § 10 vyhlášky č. 327-2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.... příloha

více zde

 

V roce 2018 jsme získali dotaci MSK v rámci dotačního programu
"Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"
MSK


Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 380 – 440 m n. m.
Výrobní oblast je obilnářská s průměrnými srážkami 580 mm za rok.

Zabýváme se převážně zemědělskou výrobou, která prošla značným vývojem
od tvrdé ruční práce až po nynější moderní farmu, která hospodaří s použitím strojů
a technologií, které práci v zemědělství výrazně usnadňují.

Naše družstvo hospodaří od roku 1998
a jsme referenčním pracovištěm MSZeŠ Opava.

 

 

 

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se snažíme o pěstování rostlin způsobem, který je dlouhodobě únosný pro kvalitu půd a zároveň aby plodiny byly zdravotně nezávadné pro lidskou výživu a pro výživu hospodářských zvířat...

Více zde

Mlékárna Hlavnice

V roce 2012 jsme nově otevřeli malou mlékárnu, ve které vyrábíme kvalitní výrobky pouze z čerstvě nadojeného mléka od našich dojnic, kde jsme se opět vrátili k tradici ruční výroby. Zaměřujeme se především na výrobu sýrů, jogurtů...

Více zde

Dílny a mechanizace RV

Opravárenské dílny zajišťují opravy mechanizačního parku a budov celého družstva, technologií stájí živočišné výroby, podílejí se na investiční výstavbě – výroba a montáž technologií (posklizňové linky, výkrm prasat apod.)...

Více zde

Nabídka práce

Potencionální zájemci o práci v ZOD Hlavnice se mohou hlásit panu Lumíru Jurošovi
mobil: 721 829 175.

Více po telefonické domluvě.

 

ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO HLAVNICE • 747 52 Hlavnice 27 • Tel.: +420 553 668 970

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím